Przybądź Duchu Święty!

To zawołanie szczególnie towarzyszyło młodzieży parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Siemiatyczach Stacji która 16 sierpnia 2017 r. przyjęła z rąk ks. bpa Tadeusza Pikusa sakrament bierzmowania. Przygotowywana przez miejscowego proboszcza - ks. Józefa Grzeszczuka trzynastoosobowa grupa wyraziła wobec licznie zebranej wspólnoty parafialnej pragnienie umocnienia w mężnym wyznawaniu wiary i dawania temu świadectwa życiem.

Dla tak niewielkiej wspólnoty, jaką jest parafia w Siemiatyczach Stacji, liczącej około 470 wiernych była to piękna uroczystość. Pokazała piękno Kościoła młodego, otwartego na dary i charyzmaty Ducha Świętego, pozostającego jednocześnie w łączności ze swoim pasterzem.

Ks. Biskup odwiedził już nasza parafię po raz czwarty. W swojej homilii nawiązał do ogromnego daru jakim jest Duch Święty, którego świat dać nie może. Przypomniał ogromną rolę jaką w życiu każdego chrześcijanina powinien odgrywać Duch Święty, bez którego pomocy nie możemy powiedzieć że naszym Panem jest Jezus. Po homilii i modlitwie wstawienniczej w której wraz z księdzem biskupem brali udział kapłani z dekanatu siemiatyckiego i sąsiednich parafii każdy z bierzmowanych wraz ze swoim świadkiem podszedł do ordynariusza diecezji aby otrzymać „ znamię daru Ducha Świętego” za którym jak wierzymy idzie konkretny dar samego Ducha Świętego.

Po wspólnej modlitwie i udzieleniu sakramentu, podziękowania ks. Biskupowi złożył ksiądz proboszcz, bierzmowani i ich rodzice. Zostały też przez młodzież skierowane podziękowania dla księdza proboszcza, który przygotował ją do sakramentu. Po błogosławieństwie i życzliwych słowach ks. Biskup pobłogosławił licznie zgromadzone na uroczystości dzieci.

Tekst i zdjęcia – al. Michał Siduniak