Wieczernik 9 lutego 2019 r.

Dnia 9 lutego o godzinie 1200 w kaplicy ks. bp. Tadeusza Pikusa, miało miejsce kolejne spotkanie księży unionistów. Na wieczernik przybyło 9 księży z naszej diecezji. W spotkaniu wziął udział również ks. Biskup. Jak zawsze, spotkanie  rozpoczęło się od wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Adoracji i całemu spotkaniu przewodniczył ks. Grzegorz Terpiłowski – dyrektor UAK diecezji drohiczyńskiej.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem, rozpoczęła się część formacyjno – informacyjna. Ksiądz Dyrektor przedstawił i zaproponował program formacyjny na ten rok pracy. Na zakończenie zabrał głos ks. Biskup zwracając naszą uwagę na to, aby działalność UAK w diecezji polegała na zdobywaniu nowych unionistów przez świadectwo tych którzy tą drogą dają świadectwo życia kapłańskiego. Na trzecią część spotkania przeszliśmy na plebanie na spotkanie przy stole.

tekst – ks. Grzegorz Terpiłowski
zdjęcia – ks. Wiesław Niemyjski