SPOTKANIA 2019/2020

INAUGURACJA

REKOLEKCJE

25-27 października 2019 r. – Nurzec Stacja

8-10 listopada 2019 r. – Sokołów Podlaski

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

11 i 12 grudnia 2019 r. – Przedświąteczne spotkania Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych leżących na terenie Diecezji Drohiczyńskiej,

10 stycznia 2020 r. – Spotkanie opłatkowe diecezjalnej rodziny szkół im. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego,

11 stycznia 2020 r. – Spotkanie opłatkowe stypendystów FDNT i ich rodziców.

ZAKOŃCZENIE

13 czerwca 2020 r.