SPOTKANIA 2020/2021

INAUGURACJA

SPOTKANIA PASTORALNO-KATECHETYCZNE

REKOLEKCJE

Jezus jest z nami i dla nas w Eucharystii

Rekolekcje hybrydowe dla katechetów w czasie pandemii

ks. dr Robert Kaczmarek – Wydział Katechezy Archidiecezji Katowickiej

  PRZEWODNIK PO REKOLEKCJACH

DZIEŃ PIERWSZY – Jezus jest z nami i dla nas w Eucharystii, czyli o drodze ku wolności

 1. Eucharystia w kościele parafialnym
 2. Różaniec w kościele parafialnym
 3. Teksty biblijne, które należy przeczytać przed wysłuchaniem nauki rekolekcyjnej: J 4, 1–42 oraz Mk 14, 12–26
 4. Nauka rekolekcyjna nr 1 – krypty pw. Św. Maksymiliana Kolbe w katowickiej archikatedrze
 5.   Medytacja biblijna – wskazówki – droga modlitwy Ewangelią w ciągu dnia
 6.   Medytacja biblijna nr 1
 7.   Obraz nr 1
 8.   Komentarz do obrazu nr 1
 9.   Obraz nr 2
 10.   Komentarz do obrazu nr 2

DZIEŃ DRUGI – Jezus jest z nami i dla nas w Eucharystii, czyli o pamięci i adoracji. 

 1. Eucharystia w kościele parafialnym
 2. Różaniec w kościele parafialnym
 3. Teksty biblijne, które należy przeczytać przed wysłuchaniem nauki rekolekcyjnej: Wj 3, 1–22; J 6, 22–59; Łk 19, 1–10; J 12, 1–8
 4.   Nauka rekolekcyjna nr 2 – z kaplicy Najświętszego Sakramentu w katowickiej archikatedrze pw. Chrystusa Króla
 5.   Medytacja biblijna nr 2
 6.   Obraz nr 3
 7.   Komentarz do obrazu nr 3
 8.   Obraz nr 4
 9.   Komentarz do obrazu nr 4

DZIEŃ TRZECI – Jezus jest z nami i dla nas w Eucharystii, czyli o stawaniu się Eucharystią – chlebem łamanym dla braci. 

 1. Eucharystia w kościele parafialnym
 2. Różaniec w kościele parafialnym
 3. Teksty biblijne, które należy przeczytać przed wysłuchaniem nauki rekolekcyjnej: Mt 14, 13–21; J 13, 1–15
 4.   Nauka rekolekcyjna nr 3 – z kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katowicach-Panewnikach
 5.   Litania kochających Jezusa
 6.   Medytacja biblijna nr 3
 7.   Obraz nr 5
 8.   Komentarz do obrazu nr 5

SPOTKANIA ŚWIĄTECZNE

Ze względu na sytuację epidemiczną spotkania świąteczne zostały odwołane.

ZAKOŃCZENIE

Czerwiec 2021 r.