KĄTY – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

O parafii
Dane o parafii:
Erygowana: 28.09.1919 r.
Mieszkańców: 507
Katolików: 507

Do parafii należą:
Bednarze, Jugi, Kąty, Kupce, Maksymilianów, Sekłak.

Rys historyczny

Wieś Kąty powstała przypuszczalnie w pierwszej połowie XVII wieku i początkowo należała do parafii Korytnica. W dniu 15 grudnia 1836 roku rząd carski wieś Kąty sprzedał Ignacemu Sobieskiemu (1792-1854), właścicielowi Korytnicy (od 1821). W 1916 roku zbudowano tutaj kaplicę dojazdową pw. M.B. Częstochowskiej, staraniem ks. Zygmunta Brudnickiego (1887-1952), wikariusza parafii korytnickiej (1917-1918). Na ten cel wykorzystano drewniany kościół z Liwa pw. św. Leonarda Opata, ufundowany w 1760 roku przez Józefa Karczewskiego (zm. 1793), starostę liwskiego (do 1770). Po przewiezieniu został on rozbudowany o dwie wieże i kruchtę. Prezesem budowy był dziedzic Turny Wacław Popiel (1811-1899). Kaplicę poświęcił – na mocy pozwolenia władz diecezjalnych z dnia 7 października 1916 roku – ks. Ignacy Jasiński (1860-1944), proboszcz z Korytnicy (1898-1939). Od marca 1917 roku posługę duszpasterską sprawował tutaj wspomniany ks. Zygmunt Brudnicki, który na stałe zamieszkał przy kaplicy od 1 listopada 1918 roku. W dniu 28 września 1919 roku ks. Henryk Przeździecki (1875-1939), biskup siedlecki czyli podlaski (1918-1939) erygował samodzielną parafię.
Większych start doznał kościół podczas wycofywania się wojsk niemieckich w sierpniu 1944 roku. W wyniku walk w drewnianej świątyni uszkodzono dach i wybito wszystkie szyby, a kancelaria parafialna została zdemolowana. W 1948 roku świątynia została otynkowana z zewnątrz i wewnątrz.
W 1976 roku została rozebrana drewniana kaplica, a na jej miejscu w tymże roku został wzniesiony w latach 1976-1978 murowany kościół, według projektu prof. Marka Leona Suzina, staraniem ks. Józefa Frańczuka, ówczesnego proboszcza w Kątach (1971-1983). Konsekracji świątyni dokonał w dniu 27 lipca 1986 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996).
Obok kościoła stoi drewniana plebania zbudowana w 1918 roku, staraniem ks. Michała Kułacza.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności

Jubileusz parafii Kąty

Msza św. odpustowa ku czci Matki Bożej Częstochowskiej celebrowana 25 sierpnia 2019 r. pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Sawczuka, stanowiła główny punkt uroczystości jubileuszu 100-lecia parafii Kąty.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob:

po Mszy św.

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
16:00 lub 18:00
Dni powszednie:
16:00 (październik - kwiecień), 18:00 (maj - wrzesień)

Inne nabożeństwa

Odpust:
26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej

Nabożeństwo adoracyjne:
podczas rekolekcji przed Niedzielą Palmową

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz Artur Płachno (1989)