NURZEC STACJA – Parafia Matki Bożej Częstochowskiej

O parafii
Dane o parafii:
Erygowana: 03.12.1945 r.
Mieszkańców: 2907
Katolików: 1434

Do parafii należą:
Augustynka, Borysowszczyzna, Chanie-Chrusy, Dąbrowa, Moszczona Pańska, Nurczyk, Nurzec-Kolonia, Nurzec, Nurzec-Stacja, Sokóle, Sycze, Wakułowicze, Zalesie, Żerczyce.

Rys historyczny

Osada Nurzec Stacja pojawiła się po wybudowaniu w 1873 roku linii kolejowej Siedlce-Białystok. Jej gwałtowny rozwój nastąpił w okresie kryzysu gospodarczego (1933-1936).
W 1933 roku katolicy rozpoczęli starania w sprawie organizacji filii duszpasterskiej parafii Milejczyce. Budowę prowizorycznej kaplicy rozpoczęto ok. 1938 roku, ale uległa ona zniszczeniu z powodu gwałtownego huraganu. Do wybuchu wojny nabożeństwa sprawowano najczęściej w poczekalni dworca kolejowego lub w budynku nadleśnictwa. Z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich w 1941 roku parafianie rozpoczęli zabiegi o przejęcie drewnianej stołówki, stojącej przy Składnicy Drewna na tzw. Zaolziu. W 1945 roku wyremontowany budynek został przekazany na kaplicę pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Andrzeja Boboli.
Parafia w Nurcu została erygowana przez ks. Kazimierza Bukrabę (1885-1946), biskupa pińskiego (1932-1946) dekretem z dnia 3 grudnia 1945 roku. Opiekę duszpasterską sprawował początkowo ks. Wincenty Franckiewicz (1883-1967), proboszcz milejczycki (1939-1958). Pierwszym proboszczem, który przybył 15 stycznia 1946 roku na stałe do Nurca (do 1947) był ks. Mieczysław Kasprowicz (1946-1947).
Obecny murowany kościół został zbudowany w latach 1982-1986, staraniem ks. Zenona Pietrzuczaka (prob. 1979-1986). Dnia 15 maja 1983 roku odbyła się uroczystość poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego przez ks. bp. Władysława Jędruszuka, administratora apostolskiego diecezji pińskiej (1967-1991). Projektantem świątyni był inż. Jerzy Zgliczyński z Białegostoku. Kolejni proboszczowie – ks. Stanisław Kozłowski (1986-1989), ks. Roman Trusiak (1989-1997) i ks. Jerzy Olszewski prowadzili prace wykończeniowe. W latach 1997-2001 ks. Jerzy Olszewski zakończył budowę wieży – dzwonnicy, według projektu inż. Michała Popławskiego z Płonowa. Projekt wnętrza kościoła wykonał Grzegorz Łoś z Supraśla. Konsekracji kościoła dokonał dnia 11 listopada 2001 roku ks. Antoni P. Dydycz, biskup drohiczyński.
W pobliżu kościoła stoi murowana, piętrowa plebania zbudowana w latach 1975-1977, staraniem ks. proboszcza Jana Pawlonki (prob. 1947-1978) i ks. Jana Wasilewskiego (wik. 1974-1975).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Zgromadzenia zakonne

Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Niepokalanej Maryi Panny z Gandino (Urszulanki) – OMVI
Dom Rekolekcyjny „Betania”
W parafii od 24 lipca 1995 roku

Adres:
ul. Akacjowa 6
17-330 Nurzec
tel. 85 656 02 65
e-mail: [email protected]

Aktualności

Spotkanie z misjonarką

Niech to będzie niedziela misyjna, ale także niedziela wdzięczności. Bo jeśli staje dzisiaj przed wami, to chcę przede wszystkim podziękować za Wasze modlitwy oraz ofiary jakie składacie, dzięki którym możemy pełnić dobroczynne dzieła, a takich w Afryce dzięki ludziom dobrej woli nie brakuje.

Gra światła i cienia

Tradycyjnie, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w szkołach, dzieci i młodzież przygotują się do nich również poprzez przygotowanie przedstawień Bożonarodzeniowych, zwanych Jasełkami. Przybliżają one historię wcielenia Syna Bożego w Betlejem; Słowa, które stało się Ciałem dla naszego Zbawienia.

Ojczyzna zgodna z Bożym projektem

Gromadzimy się, aby 11 listopada, w tym szczególnie ważnym dniu dla Polski i Polaków, modlić się za naszą ukochaną Ojczyznę i dziękować Bogu za łaskę jej niepodległości - powiedział bp Piotr Sawczuk w Nurcu-Stacji.
Dzień Wspólnoty_Nurzec-Stacja_14.07.2021

Boża radość

Uczestnicy trzech oaz spotkali się 14 lipca br. w domu ,,Betania” u Sióstr Urszulanek w Nurcu-Stacji na Dniu Wspólnoty.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do pt w godzinach:

8:00 – 9:00, 16:00 – 17:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
9:00, 18:00 (czas zimowy 17:00)
Dni powszednie:
18:00 (czas zimowy 17:00)

Inne nabożeństwa

Odpust:
26 sierpnia – Matki Bożej Częstochowskiej

Nabożeństwo adoracyjne:
16-18 maja

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii