SOKOŁÓW PODLASKI – Parafia Miłosierdzia Bożego – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

O parafii
Dane o parafii:
Erygowana: 03.07.1993 r.
Mieszkańców: 4382
Katolików: 3987

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kościół pw. św. Faustyny
– kaplica w Ząbkowie pw. św. Rafała

Do parafii należą:
Sokołów Podlaski – ulice: Aleja 550-lecia, Błękitna, Boczna, Fabryczna, Jasna, Kochanowskiego, Korczaka, ks. Bosko (od torów kolejowych), Letnia, Lipowa (do torów kolejowych), Miła, Okrężna, Oleksiaka-Wichury, Parkowa, Pastelowa, Perłowa, Platynowa, Pogodna, Radosna, Reja, Relaks, Reymonta, Spokojna, Św. Rocha, Tartaczna, Ustronna, Wesoła, Węgrowska, Wiejska, Zacisze, Złota, Żołnierzy Niezłomnych.

Budy Kupientyńskie, Kolonia Nowa Wieś, Nowa Wieś, Przeździatka-Kolonie, Przywózki, Ząbków, Ząbków-Kolonie.

Rys historyczny

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego leży w dzielnicy Sokołowa Podlaskiego (dawniej: Sokołowo) zwanej Przeździatka, która wcześniej była podmiejską wsią. Pierwsza pisana wzmianka o Przeździatce pochodzi z 12 maja 1415 roku (niedziela „Exaudi”), kiedy wieś ta została nadana kościołowi w Sokołowie przez Mikołaja Sepieńskiego z Sepna h. Nowina, sekretarza (1413-1424) wielkiego księcia litewskiego Witolda Aleksandra (ok. 1348-1430). W dniu 3 października 1424 roku Przeździatka weszła w skład uposażenia parafii katolickiej w Sokołowie, erygowanej przez ks. Grzegorza z Buczkowa (zm. ok. 1424), biskupa włodzimierskiego (1400-1424). W późniejszych wiekach wieś ta należała do rodzin: Kiszków (1508), Radziwiłłów (1592), Krasińskich (1668), Ogińskich (1764), Kobylińskich (1808), Hirschmanów (1843), Sobańskich (1904) i Malewiczów (1924-1944).

W dniu 3 lipca 1993 r. ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), biskup drohiczyński (1991-1994), erygował na Przeździatce parafię pw. Miłosierdzia Bożego. Jej pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Bogusz. Krzyż misyjny i plac pod budowę został poświęcony 16 kwietnia 1994 r. Fundamenty pod nową, murowaną świątynię poświęcili w dniu 25 sierpnia 1995 roku: ks. bp Antoni P. Dydycz oraz bp Jan Chrapek (1948-2001), biskup pomocniczy toruński (1994-1999). W dniu 24 kwietnia 2000 roku ks. bp Antoni P. Dydycz dokonał aktu uroczystego wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego ze starych fundamentów Bazyliki Konstantyńskiej (IV w.) Grobu Świętego w Jerozolimie, który został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 10 czerwca 1999 roku w Drohiczynie. Funkcję tymczasowej świątyni w czasie budowy pełnił drewniany kościół pw. św. Rocha przeniesiony w 1980 roku z ulicy Kosowskiej na ulicę św. Rocha.

Nowa, murowana świątynia pw. Miłosierdzia Bożego została wzniesiona w latach 1995-2008 pod kierunkiem ks. Stanisława M. Bogusza. Autorami projektu są: Anna i Krzysztof Filusiowie z Krakowa, Piotr Bielański z Krakowa. Konsultantem i projektantem wnętrza świątyni jest prof. Wincenty Kućma, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W dniu 12 grudnia 2004 r. po Mszy św. odprawionej w drewnianym kościele św. Rocha, w uroczystej procesji nastąpiło przeniesienie relikwii św. Faustyny i innych paramentów liturgicznych do nowej świątyni. W dniu 10 marca 2006 roku ks. bp Antoni P. Dydycz erygował i poświęcił Drogę Krzyżową. W dniu 5 października 2008 r. tenże biskup uroczyście poświęcił czyli konsekrował nową świątynię i ołtarz soborowy. W dniu konsekracji wspomniany Ordynariusz Drohiczyński podniósł kościół do rangi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

W ołtarzu głównym znajduje się cudowny Obraz Jezusa Miłosiernego pochodzący ze „Szkoły Wileńskiej”, który został przywieziony z Wilna ok. 1938 roku przez proboszcza i dziekana sokołowskiego ks. kan. Stanisława Joszta (1887-1954). On też w I Niedzielę Adwentu 1939 r. dokonał jego poświęcenia. Cudowny wizerunek jest zasłaniany obrazem św. Michała Archanioła namalowanym przez Grażynę Szczepańską z Warszawy.

Obok świątyni stoi piętrowa plebania zbudowana w latach 1995-1997, pod kierunkiem ks. Stanisława Bogusza. Jej projekt wykonał arch. Krzysztof Filuś z Krakowa. W dniu 16 maja 1998 roku została ona poświęcona przez ks. Antoniego P. Dydycza, biskupa drohiczyńskiego.

Kościół pw. św. Faustyny:
Według tradycji na początku XVIII wieku zbudowano w Sokołowie Podlaskim kościół św. Rocha – w związku z panującą wówczas epidemią (spłonął on w 1798). W 1819 roku ówcześni dziedzice Sokołowa – marszałek powiatowy łosicki Karol Kobyliński (zm. 23 czerwca 1842 r.) i jego żona Franciszka z Wojewódzkich (1765-1827) ufundowali kolejny, drewniany kościół przy ul. Kosowskiej. W czasie budowy (1820-1826) nowej parafialnej świątyni (spłonęła w 1817) kościół św. Rocha służył jako tymczasowa kaplica.

W 1980 roku ks. Stanisław Pielasa (1906-1985), ówczesny proboszcz sokołowski (1946-1983), w dzielnicy Sokołowa zwanej Przeździatka (przy obecnej ul. św. Rocha) wybudował drewnianą kaplicę. Jej konstrukcja została wykonana z betonu zbrojonego stalą, natomiast ściany wypełniono balami sosnowymi, pochodzącymi z rozebranego kościoła św. Rocha, który wcześniej stał w pobliżu kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP. Poświęcenia tejże świątyni dokonał w dniu 6 grudnia 1981 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996).

W dniu 8 sierpnia 2005 roku, po wybudowaniu nowej świątyni pw. Miłosierdzia Bożego, ks. bp Antoni P. Dydycz oddał stary kościół w opiekę św. Siostry Faustyny. Jednocześnie ustanowił przy niej rektora, którym został ks. Grzegorz Bałuczyński.

Kaplice:
Ząbków – Murowana kaplica pw. św. Rafała, została wzniesiona w 1986 roku, staraniem ks. inf. mgr. Jana Sobechowicza, proboszcza sokołowskiego.

Sokołów Podlaski – Kaplica pw. Matki Bożej Różańca Świętego w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II. Ks. bp Antoni P. Dydycz w dniu 15 października 2006 roku pobłogosławił, czyli poświęcił ołtarz i kaplicę, a także cały Dom Miłosierdzia.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Krąg Biblijny
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Róże św. Charbela
Aktualności

Rekolekcje Maryjne

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim odbyły się czterotygodniowe rekolekcje maryjne (od 26 lutego do 24 marca) z  inicjatywy ks. Dariusza Kujawy - diecezjalnego moderatora Ruchu Rodzin Nazaretańskich i jednocześnie proboszcza naszej parafii.

Warsztaty muzyczne dla młodzieży

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej naszej diecezji serdecznie zaprasza na warsztaty muzyki liturgicznej dla młodzieży w wieku 13-25 lat pod tytułem „Amor Meus”.

Mapa

Wydarzenia w parafii

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:
16:00 -17:30
W niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00 (oprócz wakacji), 9:00, 11:00, 15:00, 18:00; kościół św. Faustyny: 8:00; kaplica w Ząbkowie: 10:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 7:00, 9:00, 15:00, 18:00
Dni powszednie:
kościół parafialny: 7:00, 15:00, 18:00

Inne nabożeństwa

Odpust:
Niedziela Miłosierdzia Bożego

Nabożeństwo adoracyjne:
trzy dni przed odpustem św. Faustyny
co tydzień: piątek – sobota (cały dzień)

Pierwsze piątki i soboty miesiąca:
kościół św. Faustyny: 17:00

Rocznica poświęcenia kościoła:
5 października

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik dr Dariusz Kujawa

Ojciec Duchowny Kapłanów Diecezji Drohiczyńskiej
Wikariusz

Ksiądz mgr lic. Wojciech Wysocki (2010)

Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Pomoc duszpasterska

Ksiądz kanonik mgr Henryk Kalinowski (1975)