SOKOŁÓW PODLASKI – Parafia Miłosierdzia Bożego – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

O parafii
Dane o parafii:
Erygowana: 03.07.1993 r.
Mieszkańców: 4382
Katolików: 3987

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kościół pw. św. Faustyny
– kaplica w Ząbkowie pw. św. Rafała

Do parafii należą:
Sokołów Podlaski – ulice: Aleja 550-lecia, Błękitna, Boczna, Fabryczna, Jasna, Kochanowskiego, Korczaka, ks. Bosko (od torów kolejowych), Letnia, Lipowa (do torów kolejowych), Miła, Okrężna, Oleksiaka-Wichury, Parkowa, Pastelowa, Perłowa, Platynowa, Pogodna, Radosna, Reja, Relaks, Reymonta, Spokojna, Św. Rocha, Tartaczna, Ustronna, Wesoła, Węgrowska, Wiejska, Zacisze, Złota, Żołnierzy Niezłomnych.

Budy Kupientyńskie, Kolonia Nowa Wieś, Nowa Wieś, Przeździatka-Kolonie, Przywózki, Ząbków, Ząbków-Kolonie.

Rys historyczny

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego leży w dzielnicy Sokołowa Podlaskiego (dawniej: Sokołowo) zwanej Przeździatka, która wcześniej była podmiejską wsią. Pierwsza pisana wzmianka o Przeździatce pochodzi z 12 maja 1415 roku (niedziela „Exaudi”), kiedy wieś ta została nadana kościołowi w Sokołowie przez Mikołaja Sepieńskiego z Sepna h. Nowina, sekretarza (1413-1424) wielkiego księcia litewskiego Witolda Aleksandra (ok. 1348-1430). W dniu 3 października 1424 roku Przeździatka weszła w skład uposażenia parafii katolickiej w Sokołowie, erygowanej przez ks. Grzegorza z Buczkowa (zm. ok. 1424), biskupa włodzimierskiego (1400-1424). W późniejszych wiekach wieś ta należała do rodzin: Kiszków (1508), Radziwiłłów (1592), Krasińskich (1668), Ogińskich (1764), Kobylińskich (1808), Hirschmanów (1843), Sobańskich (1904) i Malewiczów (1924-1944).

W dniu 3 lipca 1993 r. ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), biskup drohiczyński (1991-1994), erygował na Przeździatce parafię pw. Miłosierdzia Bożego. Jej pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Bogusz. Krzyż misyjny i plac pod budowę został poświęcony 16 kwietnia 1994 r. Fundamenty pod nową, murowaną świątynię poświęcili w dniu 25 sierpnia 1995 roku: ks. bp Antoni P. Dydycz oraz bp Jan Chrapek (1948-2001), biskup pomocniczy toruński (1994-1999). W dniu 24 kwietnia 2000 roku ks. bp Antoni P. Dydycz dokonał aktu uroczystego wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego ze starych fundamentów Bazyliki Konstantyńskiej (IV w.) Grobu Świętego w Jerozolimie, który został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II dnia 10 czerwca 1999 roku w Drohiczynie. Funkcję tymczasowej świątyni w czasie budowy pełnił drewniany kościół pw. św. Rocha przeniesiony w 1980 roku z ulicy Kosowskiej na ulicę św. Rocha.

Nowa, murowana świątynia pw. Miłosierdzia Bożego została wzniesiona w latach 1995-2008 pod kierunkiem ks. Stanisława M. Bogusza. Autorami projektu są: Anna i Krzysztof Filusiowie z Krakowa, Piotr Bielański z Krakowa. Konsultantem i projektantem wnętrza świątyni jest prof. Wincenty Kućma, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W dniu 12 grudnia 2004 r. po Mszy św. odprawionej w drewnianym kościele św. Rocha, w uroczystej procesji nastąpiło przeniesienie relikwii św. Faustyny i innych paramentów liturgicznych do nowej świątyni. W dniu 10 marca 2006 roku ks. bp Antoni P. Dydycz erygował i poświęcił Drogę Krzyżową. W dniu 5 października 2008 r. tenże biskup uroczyście poświęcił czyli konsekrował nową świątynię i ołtarz soborowy. W dniu konsekracji wspomniany Ordynariusz Drohiczyński podniósł kościół do rangi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

W ołtarzu głównym znajduje się cudowny Obraz Jezusa Miłosiernego pochodzący ze „Szkoły Wileńskiej”, który został przywieziony z Wilna ok. 1938 roku przez proboszcza i dziekana sokołowskiego ks. kan. Stanisława Joszta (1887-1954). On też w I Niedzielę Adwentu 1939 r. dokonał jego poświęcenia. Cudowny wizerunek jest zasłaniany obrazem św. Michała Archanioła namalowanym przez Grażynę Szczepańską z Warszawy.

Obok świątyni stoi piętrowa plebania zbudowana w latach 1995-1997, pod kierunkiem ks. Stanisława Bogusza. Jej projekt wykonał arch. Krzysztof Filuś z Krakowa. W dniu 16 maja 1998 roku została ona poświęcona przez ks. Antoniego P. Dydycza, biskupa drohiczyńskiego.

Kościół pw. św. Faustyny:
Według tradycji na początku XVIII wieku zbudowano w Sokołowie Podlaskim kościół św. Rocha – w związku z panującą wówczas epidemią (spłonął on w 1798). W 1819 roku ówcześni dziedzice Sokołowa – marszałek powiatowy łosicki Karol Kobyliński (zm. 23 czerwca 1842 r.) i jego żona Franciszka z Wojewódzkich (1765-1827) ufundowali kolejny, drewniany kościół przy ul. Kosowskiej. W czasie budowy (1820-1826) nowej parafialnej świątyni (spłonęła w 1817) kościół św. Rocha służył jako tymczasowa kaplica.

W 1980 roku ks. Stanisław Pielasa (1906-1985), ówczesny proboszcz sokołowski (1946-1983), w dzielnicy Sokołowa zwanej Przeździatka (przy obecnej ul. św. Rocha) wybudował drewnianą kaplicę. Jej konstrukcja została wykonana z betonu zbrojonego stalą, natomiast ściany wypełniono balami sosnowymi, pochodzącymi z rozebranego kościoła św. Rocha, który wcześniej stał w pobliżu kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP. Poświęcenia tejże świątyni dokonał w dniu 6 grudnia 1981 roku ks. Jan Mazur, biskup siedlecki czyli podlaski (1968-1996).

W dniu 8 sierpnia 2005 roku, po wybudowaniu nowej świątyni pw. Miłosierdzia Bożego, ks. bp Antoni P. Dydycz oddał stary kościół w opiekę św. Siostry Faustyny. Jednocześnie ustanowił przy niej rektora, którym został ks. Grzegorz Bałuczyński.

Kaplice:
Ząbków – Murowana kaplica pw. św. Rafała, została wzniesiona w 1986 roku, staraniem ks. inf. mgr. Jana Sobechowicza, proboszcza sokołowskiego.

Sokołów Podlaski – Kaplica pw. Matki Bożej Różańca Świętego w Domu Miłosierdzia im. Jana Pawła II. Ks. bp Antoni P. Dydycz w dniu 15 października 2006 roku pobłogosławił, czyli poświęcił ołtarz i kaplicę, a także cały Dom Miłosierdzia.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Krąg Biblijny
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Róże św. Charbela
Aktualności

Dożynki Powiatowe w Sokołowie Podlaskim

Święto Plonów, to staropolski obrzęd rolniczy, który jest uwieńczeniem ciężkiej pracy na roli i jednocześnie podziękowaniem za tegoroczne zbiory. Piękne wieńce przyniesione na Mszę św. do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w niedzielę 28 sierpnia o godz. 12.30 są dowodem pracowitości, wiary i artyzmu wielu rolniczych rodzin.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:
16:00 -17:30
W niedziele i święta kancelaria nieczynna.

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00 (oprócz wakacji), 9:00, 11:00, 15:00, 18:00; kościół św. Faustyny: 8:00; kaplica w Ząbkowie: 10:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 7:00, 9:00, 15:00, 18:00
Dni powszednie:
kościół parafialny: 7:00, 15:00, 18:00

Inne nabożeństwa

Odpust:
Niedziela Miłosierdzia Bożego

Nabożeństwo adoracyjne:
trzy dni przed odpustem św. Faustyny
co tydzień: piątek – sobota (cały dzień)

Pierwsze piątki i soboty miesiąca:
kościół św. Faustyny: 17:00

Rocznica poświęcenia kościoła:
5 października

Księża w parafii

Wikariusz

Ksiądz mgr lic. Wojciech Wysocki (2010)

Zastępca Dyrektora Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
Wikariusz

Ksiądz dr Paweł Koc (2016)

Pomoc duszpasterska

Ksiądz kanonik mgr Henryk Kalinowski (1975)