WINNA – POŚWIĘTNA – Parafia św. Doroty Panny i Męczennicy

O parafii

Dane o parafii:
Założona: ok. 1432 r.
Mieszkańców: 1495
Katolików: 1158

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Łempicach pw. Matki Bożej Częstochowskiej

Do parafii należą:
Kobusy, Koce Basie, Koce Piskuły, Koce Schaby, Kułaki, Łempice, Radziszewo Króle, Radziszewo Sieńczuch, Radziszewo Sobiechowo, Radziszewo Stare, Trzaski, Winna Chroły, Winna Poświętna, Winna Stara, Winna Wilki, Winna Wypychy.

Rys historyczny
Dokładna data powstania parafii w Winnej Poświętnej nie jest znana. W latach 1416-1430 granice beneficjum kościelnego, czyli poświętnego, wyznaczył Mikołaj Nassuta, zwany Silberk, starosta drohicki (1430). Pierwszy kościół został ufundowany przed 1432 rokiem, przez miejscowych dziedziców z rodów: Trzasków i Cholewów. Pierwszym plebanem, który pojawia się w Winnej w 1432 roku, był ks. Mikołaj. W latach 1481-1486 tę funkcję pełnił ks. Maciej syn Mroczesława z Modzeli. W XV i XVI w. kolatorami kościoła byli liczni dziedzice wsi Winna, między innymi Kiszkowie z Ciechanowca.

Najstarszy kościół w Winnej Poświętnej został rozebrany na początku XVII w. W 1603 roku została zbudowana kolejna świątynia. W jej historii miały miejsce liczne uposażenia ze strony miejscowej szlachty, miedzy innymi: w dniu 22 kwietnia 1642 roku – braci Józefa i Jakuba Poniatowskich oraz w dniu 29 kwietnia 1642 roku (wtorek po niedzieli „Conductus”) oraz 30 grudnia 1665 roku (środa po święcie Świętych Młodzianków) ze strony Michała Wińskiego (zm. ok. 1673), komornika ziemskiego drohickiego (1642-ok.1665) i podstarościego grodzkiego drohickiego (1665-ok. 1673). W czasie „potopu szwedzkiego” w 1657 roku świątynia została obrabowana i zniszczona. Staraniem ówczesnego duszpasterza ks. Kazimierza Sadowskiego (prob. ok. 1657-1691) świątynia została wkrótce odrestaurowana. Jemu też należy zawdzięczać rozwój kultu maryjnego w tejże parafii.

Obecna świątynia pw. św. Doroty Dziewicy i Męczennicy została wzniesiona w 1696 roku kosztem miecznika ziemi nurskiej Andrzeja Jabłonowskiego Grzymały z Jabłonów (zm. 1699) i jego żony (od ok. 1692) Urszuli ze Skiwskich (zm. po 1713), sędzianki bielskiej, a także poprzedniego proboszcza, pod kierunkiem ks. Jana Jakuba Mamińskiego, ówczesnego proboszcza (1692-1703). Jej konsekracji dokonał 6 czerwca 1717 roku ks. Joachim Przebendowski (1675-1721), biskup łucki (1716-1721). W latach 1754-1760 kościół został wyposażony wewnątrz przez ks. Idziego Antoniego z Dąbrowy Dąbrowskiego (prob. 1754-1767) i ks. Krzysztofa Kluka (1739-1796), proboszcza wińskiego (1767-1770).

W 1790 roku, staraniem ks. Piotra Chludzińskiego (1739-1824), proboszcza wińskiego (1770-1824) przeprowadzono generalny remont drewnianej świątyni. Podczas Insurekcji Kościuszkowskiej (1790-1794), ks. Piotr Chludziński przekazał w dniu 10 września 1794 roku na potrzeby powstania największy dzwon (razem z kosztownymi wotami). W latach 1872-1876 została dobudowana zakrystia od strony południowej i postawiona, dziś nieistniejąca, wieżyczka od strony zachodniej, pod kierunkiem ks. Antoniego Olszewskiego (1819-1892), proboszcza wińskiego (1861-1892).

W czasie II wojny światowej w 1944 roku wojska niemieckie zarekwirowały trzy dzwony (dwa wróciły w 1949 r.). W 1945 roku rozebrano wieżę na kościele, ponieważ groziła zawaleniem.

Obok kościoła stoi drewniana, dwukondygnacyjna dzwonnica, konstrukcji zrębowej, zbudowana w 1696 roku przez wspomnianego ks. Jana Jakuba Mamińskiego. Jej poświęcenie odbyło się w 1717 roku.

Nowa drewniana plebania – według projektu Franciszka Wyszyńskiego i inż. Donczo Stefanczowa z Bułgarii – została zbudowana w latach 1986-1989 przez ks. Eugeniusza Rogowskiego (1934-1992), ówczesnego proboszcza (1985-1989) i ks. Stanisława Kozłowskiego (prob. 1989-1993).

Kaplica:
Łempice – Kaplica pw. Matki Bożej Częstochowskiej została zbudowana dzięki ofiarności mieszkańców wsi Łempice, Radziszewo Sieńczuch i Kobusy w 1949 roku. Do kultu została oddana w 1970 roku dzięki odważnej postawie miejscowej ludności oraz ks. Urbana Filipiaka (1909-1988), ówczesnego proboszcza (1945-1975). Jej poświęcenia dokonał ks. Edmund Karolczak, ówczesny wikariusz – pomocnik parafii Winna (1967-1972). Wykończenia wystroju wnętrza dokonał ks. Michał Olszewski (1935-1996), kolejny proboszcz (1975-1985). Kaplicę poświęcił w dniu 12 czerwca 1983 roku ks. bp Władysław Jędruszuk (1918-1994), administrator apostolski diecezji pińskiej (1967-1991).

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Szkolne Koła Caritas
Aktualności

Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi?

Ks. bp Tadeusz Pikus 11 listopada 2018 r. przewodniczył uroczystej Mszy św. w Winnie Poświętnej, podczas której dokonał poświęcenia odnowionej, zabytkowej świątyni. Eucharystia stanowiła jednocześnie diecezjalne uroczystości związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość Bożego Ciała

W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 31 maja 2018 r. ks. bp Tadeusz Pikus odwiedził parafię św. Doroty - Panny i Męczennicy w Winnej Poświętnej.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna:
pon-sob: 8:30 – 10:00, 18:00 – 19:00

 

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 12:00, kaplica w Łempicach: 10.30
Dni powszednie:
7:30, 8:00

Inne nabożeństwa

Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 10:00, 17:00
kaplica w Łempicach: 12:00

Odpusty:
6 lutego – św. Doroty
16 lipca – Matki Bożej Szkaplerznej

Nabożeństwo adoracyjne:
święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września) i dni następne

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii

Wikariusz

Ksiądz mgr lic. Tomasz Przewoźny (2010)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Diecezji Drohiczyńskiej, Sędzia Sądu Biskupiego