STYPENDYSTA 2022/2023

PROGRAM STYPENDIALNY

REGULAMINY

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?
  • Uczniowie 8 klasy szkoły podstawowej i uczniowie szkół średnich.
  • Jest możliwość przyjęcia uczniów klasy 7 szkoły podstawowej, ale dopiero po skończonym I semestrze.
  • Będąc studentem nie można wnioskować o stypendium, ale można je otrzymywać, jako kontynuację wcześniejszego uczestnictwa w programie.

KRYTERIA FORMALNE

WNIOSEK UCZNIA O PRZYZNANIE STYPENDIUM EDUKACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023, semestr II   Formularz

TERMIN SKŁADANIA: do 15 marca 2023 r.