Parafie

ZEMBRÓW – Parafia Najświętszego Zbawiciela

O parafii

Dane o parafii: Założona: 1486 r. Mieszkańców: 1299 Katolików: 1298 Do parafii należą: Hołowienki, Kolonia-Hołowienki, Kurowice, Kurowice Kolonia, Paderewek Kolonia, Sewerynówka, Stasin, Wymysły, Zembrów.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
9:00, 11:00, 19:00 (święta: 9:00, 18:00)
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
18:00
Dni powszednie:
18:00 (od Wielkanocy do 30 września 17:00)

WYSZKI – Parafia świętego Andrzeja Apostoła

O parafii

Dane o parafii: Założona: 19.06.1457 r. Mieszkańców: 1414 Katolików: 1353 Punkty duszpasterskie: – kościół parafialny – kaplica w Pulszach pw. Przemienienia Pańskiego Do parafii należą: Kalinówka, Kowale, Krupice, Łubice, Łuczaje, Mieszuki, Niewino Borowe, Niewino …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 12:15, kaplica w Pulszach: 10:45
Dni powszednie:
7:00, maj, czerwiec, październik: 18:00

WYROZĘBY – Parafia Świętej Trójcy

O parafii

Dane o parafii: Założona: 16.11.1438 r. Mieszkańców: 724 Katolików: 720 Do parafii należą: Bohy, Borychów, Kobylany Skorupki, Kolonia Sawice, Ostrówek, Skwierczyn-Dwór, Skwierczyn-Wieś, Wyrozęby-Konaty, Wyrozęby-Podawce.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
9:00, 11:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
10:00, 17:00
Dni powszednie:
17:00

WIRÓW – Parafia świętego Antoniego z Padwy

O parafii

Dane o parafii: Erygowana: 10.06.1919 r. Mieszkańców: 444 Katolików: 444 Do parafii należą: Mołożew, Nowomodna, Wirów.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
kościół parafialny 9:00, 11:00, kaplica Domu Pomocy Społecznej 10:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 17:00, kaplica Domu Pomocy Społecznej 10:00
Dni powszednie:
17:00

WINNA-POŚWIĘTNA – Parafia św. Doroty Panny i Męczennicy

O parafii

Dane o parafii: Założona: ok. 1432 r. Mieszkańców: 1479 Katolików: 1300 Punkty duszpasterskie: – kościół parafialny – kaplica w Łempicach pw. Matki Bożej Częstochowskiej Do parafii należą: Kobusy, Koce-Basie, Koce-Piskuły, Koce-Schaby, Kułaki, Łempice, Radziszewo-Króle, …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 12:00, kaplica w Łempicach: 10.30
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 10:00, 17:00 kaplica w Łempicach: 12:00
Dni powszednie:
7:30, 8:00