Nałożenie paliusza Metropolicie Białostockiemu

Miejsce: Białystok