Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Parafia: KNYCHÓWEK – Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika
Tablica poświęcona śp. ks. prał. Mieczysławowi Onyśkowi.