Spotkanie noworoczne doradców życia rodzinnego i Wspólnoty Sychar

Parafia: ZEMBRÓW – Parafia Najświętszego Zbawiciela