XXIX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2022.

„Ci którzy mówią o Pokoju, maja w sercu radość”

„Ci którzy mówią o Pokoju, maja w sercu radość”
Por, Prz 12,20

Por, Prz 12,20

Pod tym hasłem 1 października w Siemiatyczach odbywać się będzie XXIX Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej „Śpiewajmy Panu” Podlasie 2022.
Dzieci i młodzież z terenu Diecezji Drohiczyńskiej już po raz 29 zaprezentują swoje zdolności wokalno-muzyczne publiczności, uczestniczącej w tym wydarzeniu.

Organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej, przy wsparciu Siemiatyckiego Ośrodka Kultury.

Przez wspólne śpiewanie, chcemy uwielbić Pana Boga za tak wielkie Dary otrzymane przez nasz Naród, naszą Diecezję i cały Kościół, oraz kontynuować cele jakie przyświecają Festiwalowi od początku jego istnienia tj.: promowanie piosenki religijnej i patriotycznej jako formy wychowania, ewangelizacji i jedności, prezentacja dorobku zespołów tworzących w duchu chrześcijańskim, przede wszystkim działających przy parafii oraz ożywianie ruchów i stowarzyszeń młodzieżowych naszej Diecezji.

Pragniemy, aby to wydarzenie stało się radosnym uczestnictwem w kulturze, propagującym utwory religijne i patriotyczne, a wspólne śpiewanie jednoczyło w miłości do Boga i uczyło szacunku dla Ojczyzny.

Przesłuchania Festiwalowe odbędą się w Siemiatyckim Ośrodku Kultury (ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze).

Uczestnicy Festiwalu mogą zapisać się do następujących kategorii:
· Zespoły wokalno-instrumentalne dziecięce (do 13 roku życia)
· Zespoły wokalno-instrumentalne młodzieżowe (do 20 roku życia )
· Zespoły wokalno-instrumentalne dorośli (po 20 roku życia)
· Schole dziecięce (szkoła podstawowa)
· Schole młodzieżowe (szkoła ponadpodstawowa)
· Szkoły specjalne
· Soliści:
– do 10 lat,
– 11-14 lat,
– 15-18 lat.
– od 18 lat.

Każdy z uczestników może wystąpić maksymalnie w dwóch kategoriach.

W szczególny sposób do udziału we wszystkich kategoriach zaproszone są osoby niepełnosprawne.

Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2022 r do godziny 16:00.

Zgłoszenia uczestników Festiwalu należy przesłać do Biura KSM DD ul. Kościelna 10, 17-312 Drohiczyn,
tel.:502 599 864, mail: [email protected]