ADMINISTRACJA I NADZÓR

INFORMACJE

WIZYTACJE/HOSPITACJE

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/23 planowane są wizytacje katechetyczne w dekanacie węgrowskim.

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI