ADMINISTRACJA I NADZÓR

INFORMACJE

WIZYTACJE/HOSPITACJE

Diecezjalny wizytator katechetyczny:
ks. dr Krzysztof Mielnicki – dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego
KONTAKT

W 2024 roku planowane są wizytacje katechetyczne w dekanatach bielskim i brańskim oraz księży wyświęconych w latach 2018-2023.