ADMINISTRACJA I NADZÓR

INFORMACJE

WIZYTACJE/HOSPITACJE

Z powodu covid-19 hospitacje i wizytacje katechetyczne zostają zawieszone do odwołania.