ADMINISTRACJA I NADZÓR

INFORMACJE

WIZYTACJE/HOSPITACJE

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/22 planowane są wizytacje katechetyczne w dekanacie sokołowskim.

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI