Dom Miłosierdzia – CARITAS

O miejscu

Dnia 13 maja 1996 roku rozpoczęto starania w Radzie Miasta o przekazanie dla Caritas Diecezji Drohiczyńskiej budynku starego szpitala (w ruinie). 23 sierpnia 1996 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej na podstawie umowy sprzedaży został współwłaścicielem ¼ kompleksu pałacowo – parkowego.  W roku 1997 rozpoczęto remonty i jeszcze tego roku w części budynku przyjęto dzieci powodzian z południa Polski. Odtąd prowadzono remonty i przyjmowano dzieci na kolonie. Każdego roku było ich więcej. 11 lutego 2003 roku została zniesiona współwłasność i jedynym właścicielem budynku została Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.  Od 15 marca 2003 roku dom ten jest też domem rekolekcyjnym dla różnych grup dzieci i młodzieży z Diecezji Drohiczyńskiej a czasem i spoza jej granic. Tutaj od początku odbywają się spotkania Parafialnych Zespołów Caritas, czy Szkolnych Kół Caritas; szkolenia, „Opłatki”, rekolekcje itp. Dnia 15 października 2006 roku została poświęcona kaplica pw. Matki Bożej Różańcowej w nowo odremontowanym trzecim skrzydle domu. Odpust związany z wezwaniem Matki Bożej Różańcowej obchodzony jest 7 października.

Obecnie w Domu Miłosierdzia funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej stwarzający osobom niepełnosprawnym możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz Diecezjalny Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych, który świadczy pomoc w zakresie porad psychologicznych, prawnych czy zawodowych. Dzieciom i młodzieży proponuje ciekawe spędzanie czasu pozalekcyjnego w naszej świetlicy. Podopieczni mają zapewnione zajęcia aktywne i twórcze, wycieczki edukacyjne, krajoznawcze i atrakcyjne wyjścia (kino, basen, kręgielnia, itp.) Na wyposażeniu świetlicy znajduje się ogromna trampolina, która daje dzieciom wiele radości. Wychowankowie mają zapewnione ciepłe posiłki. W placówce w ramach zadania jest realizowany program socjoterapeutyczny dla podopiecznych pochodzących z rodzin wielodzietnych i ubogich.

Od wielu lat w trakcie wakacji w ośrodku organizowane są kolonie dla dzieci i młodzieży z terenów Diecezji Drohiczyńskiej, a także z Białorusi czy Ukrainy. Dom to dobre miejsce na zorganizowanie letniego wypoczynku.

Dom Miłosierdzia prowadzi stołówkę dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy i dzieci ze świetlicy, wydawane są również bezpłatne posiłki dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej oraz podopiecznych Centrum Pomocy Socjalnej i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Osoby w ciężkiej sytuacji materialnej mogą również skorzystać z pomocy wyrażającej się w wydawaniu artykułów spożywczych, czystości i odzieży.

W ostatnim czasie zostały wyremontowane wszystkie pokoje, ukończony został portyk od strony parku, wyglądem nawiązujący do portyku z 1926r. Uprzątnięty został plac, dzięki czemu zyskaliśmy dodatkowe miejsce pod boiska do piłki siatkowej i koszykowej.

Organizowane są tu rekolekcje, szkolenia, konferencje, zjazdy, kolonie i dni skupienia oraz różnego rodzaju imprezy okolicznościowe. Pogłębianiu życia duchowego sprzyja Kaplica z relikwiami św. Jana Pawła II. Naszym gościom serwujemy smaczne posiłki. Udostępniamy salę multimedialną i salę zabaw dla dzieci z animatorką zajęć. Dysponujemy 82 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 3, 4, 6, 8, 10 i 12 osobowych. Zapraszamy serdecznie księży, siostry zakonne, grupy parafialne, ruchy i stowarzyszenia katolickie, duszpasterstwa, pielgrzymów, a także osoby indywidualne do skorzystania z dobrodziejstw tego miejsca i gościnności naszego Domu.

Galeria

Mapa