Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie

O miejscu

Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II w Drohiczynie mieści się w zabytkowym gmachu dawnego klasztoru franciszkańskiego przy ul. Kraszewskiego 4, zajmując niemal w całości jego dolną kondygnację. W 12 pomieszczeniach (w tym 3 jeszcze w przygotowaniu) o łącznej powierzchni ponad 500 m2 zgromadzono pokaźną ilość eksponatów (samych zabytkowych szat liturgicznych i tkanin jest ponad 100, a kolekcja naczyń cynowych liczy ok. 300 przedmiotów). Chociaż nie znajdziemy tu zbyt wielu dzieł sztuki autorstwa znanych artystów, ani też przedmiotów o wielkiej wartości materialnej, to pod względem historycznym zbiory należą do najbogatszych w tej części Polski. Niektóre z eksponatów stanowią prawdziwe unikaty (m.in. monstrancja obozowa, stuła kapłańska z sowieckiego łagru, metryka chrztu króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, krucyfiks wykonany przez perskich muzułmanów, autografy literatów i świętych). Udostępnione dla zwiedzających zabytki i pamiątki ukazują przeszłość regionu, a związane z nim postaci, zasłużone dla kultury i nauki polskiej, wprowadzają w dziedzictwo kultury duchowej Kościoła i Narodu – niezwykle bogate, o czym można się przekonać, odwiedzając to Muzeum.

Galeria
Muzeum na mapie

Pracownicy