CERANÓW – Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

O parafii

Dane o parafii:
Założona: przed 1488 r.
Erygowana: 17.10.1508 r.
Mieszkańców: 1650
Katolików: 1646

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Rytelach Olechnych pw. Miłosiernego Zbawiciela

Do parafii należą:
Adolfów, Ceranów, Dąbrowa, Długie Grodzickie, Długie Grzymki, Długie Kamieńskie, Garnek, Jagodnik, Kobylnik, Lubiesza, Natolin, Noski, Przewóz Nurski, Pustelnik, Radość, Rytele Olechny, Rytele Suche, Wielkopole, Wólka Nadbużna, Wólka Rytelska, Wszebory.

Rys historyczny

Miejscowość Ceranów pierwotnie była nazywana: Kadłuby Podborne. Obie nazwy Ceranowo i Kadłuby przez wiele lat funkcjonowały równolegle (Kadłuby to część Ceranowa na której istnieje kościół). Pod koniec XV wieku zaczęto posługiwać się nazwą: Ceranowo lub Czyranów. Po 1444 roku Ceranów został nadany przez Kazimierza Jagiellończyka Janowi Niemirowiczowi h. Jastrzębiec. W drugiej poł. XV wieku Ceranów przejęła jego córka Katarzyna – żona (druga) starosty drohickiego Piotra Strumiłły z Ciechanowca (zm. ok. 1487), zwana też Piotraszową. Ona też ufundowała pierwszy kościół w Ceranowie. Początkowo posługę duszpasterską sprawowali tutaj księża z parafii Zuzela, a później z Kosowa Lackiego, do których Ceranów kolejno należał. W 1488 roku plebanem kościoła był ks. Jakub. Dokument fundacyjny i potwierdzenie uposażenia kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego i Wszystkich Świętych w Ceranowie wydała dopiero 10 października 1508 roku.
W ślad za tym ks. Paweł książę Algimunt Holszański (1485-1555), biskup łucki (1507-1536) erygował 16 października 1508 roku parafię w Ceranowie (Kadłubach), nadając jednocześnie dziesięciny z okolicznych wsi. W tym też roku został zbudowany pod kierunkiem ks. Michała Ciołka kolejny, drewniany kościół pw. Znalezienia Krzyża św., Wszystkich Świętych i Niepokalanego Poczęcia NMP. Akt erekcji i ówczesne nadania zostały wniesione do ksiąg grodzkich nurskich dnia 5 października 1604 roku, staraniem ks. Andrzeja Zembrowskiego, ówczesnego proboszcza (do 1633).
W 1527 roku książę Michał Iwanowicz Gliński (zm. 1533 r.) nabył Ceranów od dotychczasowych właścicieli Rafała Raczko z Puczyc Puczyckiego h. Gozdawa, chorążego bielskiego (1530-1536) i jego żony Doroty. Nowy dziedzic zbudował tutaj cerkiew prawosławną pw. św. Nicety (w 1726 roku określano ją jako była), która później stała się kościołem unickim (istniała do 1812 roku). W latach 1534-1536 Ceranów nabył od Raczków i Glińskich Feliks Maruszewski. W 1589 roku ks. Bernard Maciejowski (1548-1608), biskup łucki (1588-1600), wystawił dokument erekcyjny kościoła, w którym ponownie wyznaczył jego uposażenie oraz wsie należące do parafii. Po Maruszewskich wieś posiadali Adamowscy, Irzykowiczowie i Grądzcy. W okresie „potopu szwedzkiego” w kwietniu 1657 roku Szwedzi, którzy obozowali na tzw. „Babiej Górze”, spalili Ceranów i zamordowali dwóch księży: ks. Jana Wyrozębskiego i ks. Pawła Gatkowskiego.
Obecny murowany kościół w stylu neogotyckim pw. Niepokalanego Poczęcia NMP został wzniesiony w latach 1872-1875, kosztem dziedzica Ceranowa – Ludwika Górskiego h. Boża Wola (1818-1908) i jego żony Pauliny z hr. Krasińskich h. Ślepowron (1816-1893). Budowę nadzorował ówczesny proboszcz (do 1891) ks. Stanisław Dziobkowski (ur. 1826), który też w sobotę 29 czerwca 1872 roku położył i poświecił kamień węgielny. Projekt świątyni wykonali: arch. Bolesław Paweł Podczaszyński (1822-1876) oraz arch. Zygmunt Kiślański (1831-1897). Kościół poświęcił i nabożeństwo „wprowadził” w dniu 14 września 1875 roku ks. Ludwik Pawłowski (ur. 1840 r.), proboszcz i dziekan sokołowski (1875-1886), z upoważnienia ks. Walentego Baranowskiego (1805-1879), biskupa lubelskiego (1871-1879) i administratora diecezji podlaskiej (1869-1879). Konsekracji dokonał w dniu 5 października 1890 r. ks. Franciszek Jaczewski (1832-1914), biskup lubelski i administrator diecezji siedleckiej (1889-1914).
W pobliżu kościoła stoi murowana plebania w stylu starego dworku, zbudowana w 1927 roku staraniem ks. Jana Kłopotka (1884-1964), ówczesnego proboszcza (1920-1932), według projektu Adama Piotrowskiego (z 1924 r.) budowniczego powiatu sokołowskiego. Obok niej znajduje się dom zakonny sióstr felicjanek oraz wikariat, który został wzniesiony w latach 1978-1979, staraniem ks. Hipolita Hryciuka (prob. 1976-1997).

Kaplica:
Rytele Olechny – murowana kaplica pw. Miłosiernego Zbawiciela została zbudowana latach 1980-1981 staraniem ks. Hipolita Hryciuka.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Wspólnoty zakonne

Zgromadzenie św. Feliksa z Kantalicio III Zakonu św. Ojca Franciszka
W parafii od 1859 r.

Adres:
08-322 Ceranów 14 A
tel.: 25/787 07 03

Aktualności

Bohaterom września

W kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ceranowie 6 października 2019 r. odbył się koncert patriotyczny pn.: "Mazowsze Z Gminą Ceranów Bohaterom Września 1939".

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna:
pon – sob: 8:00 – 9:30

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 7:30, 11:00, 17:00 (czas zimowy 16:00), kaplica w Rytelach Olechnych: 9:30
Dni powszednie:
7:00

Inne nabożeństwa

Msze św. w święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 8:00, 17:00
kaplica w Rytelach Olechnych: 15:00

Odpusty:
8 grudnia – Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny
16 sierpnia – św. Roch (najbliższa niedziela)

Nabożeństwo adoracyjne:
czwartek – sobota przed Niedzielą Palmową

Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
środa – 17:00

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz Marek Bielak (1982)