CHOJEWO – Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

O parafii
Dane o parafii:
Założona: 05.08.1977 r.
Erygowana: 23.05.1994 r.
Mieszkańców: 537
Katolików: 530

Do parafii należą:
Bodaczki, Chojewo, Kiersnowo, Pace.

Rys historyczny

Wieś Chojewo (dawniej: Choiowo) należała pierwotnie do parafii brańskiej i starostwa brańskiego. W dniu 17 stycznia 1517 r. król Zygmunt I Stary nadał źreb Chojewski i Maleszewski uciekinierowi z Moskwy swemu dworzaninowi Dymitrowi Konstantynowiczowi Żostowowi. Kolejny raz Chojewo pojawia się w dokumentach pisanych w 1558 roku, a dokładnie w inwentarzu starostwa brańskiego.
Od 1 sierpnia 1951 roku była odprawiana tutaj w niedziele Msza św., początkowo w domu prywatnym p. Antoniego Wawrzyniaka. Pierwszym kapłanem, który odprawił tutaj Mszę św. był ks. Leon Giryn (1908-1983), ówczesny wikariusz brański (1945-1961). W 1952 roku miejscowa ludność, pod kierunkiem ks. prał. Kazimierza Łomackiego (1900-1962), proboszcza brańskiego (1945-1959), zbudowała na placu Pawła Gołębieckiego s. Jana drewnianą kaplicę pw. Najświętszego Serca Jezusowego. Jej poświęcenia w dniu 15 czerwca 1952 roku dokonał wspomniany ks. Leon Giryn. W roku następnym została ona rozbudowana. Dekretem z dnia 2 sierpnia 1968 roku (Nr 2057/68) ks. Stefan kard. Wyszyński (1901-1981), Prymas Polski (1948-1981), udzielił zezwolenia na przechowywanie w kaplicy Najświętszego Sakramentu. W latach 1968-1974 rezydował tutaj ks. emeryt Adolf Kozłowski (1907-1974), pełniąc posługi duszpasterskie. W 1969 roku ze składek miejscowej ludności zakupiono trzy dzwony, które poświęcił ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), administrator apostolski diecezji pińskiej (1967-1991). Od 1971 roku w kaplicy sprawowane były wszystkie sakramenty święte. Po śmierci ks. Adolfa Kozłowskiego w dniu 15 września 1974 roku do posługi duszpasterskiej w kaplicy został oddelegowany ks. Ryszard Korzeniewski, wikariusz brański (1972-1978).
W dniu 1 sierpnia 1977 roku ks. bp Władysław Jędruszuk ustanowił samodzielny rektorat, wyodrębniony z parafii brańskiej. W jego skład weszły następujące wsie: Chojewo, Pace i Kiersnowo. Pierwszym rektorem kościoła został ks. Jan Wasilewski (rekt. 1977-1986), który 1982 roku przystąpił do budowy murowanej świątyni. Jej projekt wykonał inż. Stanisław Smaczny z Białegostoku. Pracami murarskim kierował p. Grabowski z Nurca Stacji. Kamień węgielny poświęcił dnia 30 września 1984 roku wspomniany ks. bp Władysław Jędruszuk. Pierwszą Mszę św. odprawiono w czasie pasterki Bożego Narodzenia 1984 roku.
Dnia 23 maja 1994 roku, w uroczystość Matki Kościoła, ks. Władysław Jędruszuk, biskup drohiczyński (1991-1994), podniósł rektorat w Chojewie do rangi parafii, dołączając wieś Bodaczki z koloniami. Pierwszym proboszczem został ks. Mieczysław Baranowski (prob. 1994-1999), dotychczasowy rektor tegoż kościoła (1993-1994). W dniu 10 maja 2004 roku ks. bp Antoni P. Dydycz zezwolił na uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu zwane Czterdziestogodzinnym Nabożeństwem, które będzie rozpoczynać się w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Obok kościoła stoi murowana plebania zbudowana w latach 1976-1980 przez ks. Jana Wasilewskiego.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafilane
Stowarzyszenie Żywego Różańca

Mapa

Wydarzenia w parafii

Wizytacja kanoniczna

Kancelaria parafialna

Czynna:

pół godziny po każdej Mszy św.

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
9:00, 11:00
Dni powszednie:
07:30

Inna nabożeństwa

Odpusty w parafii:
Najświętszego Serca Pana Jezusa
św. Maksymiliana Kolbe – 14 sierpnia

Nabożeństwo adoracyjne:
piątek w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – niedziela

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii