HAJNÓWKA – Parafia Świętych Cyryla i Metodego

O parafii
Dane o parafii:
Erygowana: 15.08.1995 r.
Mieszkańców: 6014
Katolików: 1350

Punkty duszpasterskie:
– kościół parafialny
– kaplica w Areszcie Śledczym pw. bł. Honorata Koźmińskiego

Do parafii należą:
Hajnówka – ulice: 3 Maja (numery 55-60), Akacjowa, Armii Krajowej (numery 16-56), Białowieska, Celna, Cicha, Dębowa, Dolna, Handlowa, Klimek, Kochanowskiego, Kolejki Leśne, Kołłątaja, Księżycowa, Łagodna, Mickiewicza, Miła, Partyzancka, Piłsudskiego, Prusa, Rakowieckiego, Reja, Sienkiewicza, Słowackiego, Tuwima, Zielona, Żeromskiego;

Bokówka, Czerlonka, Istok, Jakubowo, Leśnica, Łozice, Nieznany Bór, Olszyna, Orzeszkowo, Piaski, Porejewo, Przewłoka, Sacharewo, Stara Judzianka, Topiło, Witowo, Zabagnie.

Rys historyczny

Parafia została erygowana 3 września 1995 roku przez ks. Antoniego P. Dydycza, biskupa drohiczyńskiego. Jej pierwszym proboszczem został ks. mgr Zygmunt Bronicki, dotychczasowy wikariusz parafii kolegiackiej w Węgrowie (1992-1995).

Funkcję tymczasowego kościoła w latach 1995-2008 pełniła kaplica cmentarna zbudowana w 1941 roku przez ks. dr. Józefa Moniuszko (1887-1958), ówczesnego proboszcza hajnowskiego (1939-1947). Została on wzniesiona na polecenie komisarza niemieckiego, aby zmarłych nie wnosić do kościoła. Od 1976 roku w miesiącach letnich odprawiano tutaj Msze św. w niedziele – w godzinach popołudniowych. We wrześniu 1977 roku został przeniesiony i umieszczony tutaj ołtarz główny z kościoła pw. Podwyższenia Krzyża św. w Hajnówce, ponieważ w absydzie kościoła farnego położono mozaikę.

W 1995 roku kaplica cmentarna została rozbudowana tak, by mogła pełnić funkcję tymczasowego kościoła. W dniu 13 października 1996 roku została ona poświęcona przez ks. Antoniego P. Dydycza, biskupa drohiczyńskiego.

W 1997 r. parafia otrzymała od Urzędu Miasta Hajnówka część placu po byłym szpitalu – z przeznaczeniem pod przyszły kościół i budynki parafialne. Obecna świątynia w stylu neobarokowym została wzniesiona w latach 1999-2008 według projektu arch. Michała Bałasza z Białegostoku. Kamień węgielny poświęcił Ojciec Święty Jan Paweł II czasie Wizyty Apostolskiej w Drohiczynie w dniu 10 czerwca 1999 roku. Uroczystego aktu wmurowania tegoż kamienia dokonał w dniu 21 maja 2000 roku ks. Antoni P. Dydycz, biskup drohiczyński. Kierownikiem budowy był inż. Roman Żero z Bielska Podlaskiego, a głównymi budowniczymi Bogdan i Piotr Zabłoccy z Rudki. W dniu 3 października 2008 roku zamontowano na wieżach dwie iglice (38 m) wykonane w Zakładach Maszynowych HAMECH w Hajnówce pod kierunkiem Romana Sadokierskiego i Henryka Borowego. Wystrój wnętrza przygotował Stanisław Żywolewski z Hajnówki.

Pierwszą Mszę św. tzw. Pasterkę w nocy 25 grudnia 2008 roku w nowej świątyni odprawił ks. bp Antoni P. Dydycz.

W pobliżu nowej świątyni w latach 2010-2011 została wzniesiona nowa, murowana plebania razem z garażami według projektu inż. Romana Żero z Bielska Podlaskiego – staraniem wspomnianego ks. kan. Zygmunta Bronickiego.

Kaplica:
Hajnówka – Kaplica więzienna w Areszcie Śledczym pw. bł. Honorata Koźmińskiego, zorganizowana w 1996 roku, staraniem ks. kan. Alfonsa Trochimiaka (1934-1996), proboszcza parafii farnej (1970-1996). Jej wystrojem w latach 1996-1997 zajął się ks. mgr Zygmunt Bronicki. Aktu poświęcenia kaplicy dokonał w dniu 17 lutego 1997 roku ks. bp Antoni P. Dydycz, ordynariusz drohiczyński.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Akcja Katolicka
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Odnowa w Duchu Świętym
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Wspólnota Miłosierdzia
Aktualności

Potrójny jubileusz w Hajnówce

Dziękczynne "Te Deum" wybrzmiało podczas Mszy św. celebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Piotra Sawczuka 22 sierpnia 2020 r. w kościele pw. Świętych Cyryla i Metodego w Hajnówce.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna od pon do sob w godzinach:

8:00 – 10:00, 16:00 – 17:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
kościół parafialny: 9:00, 11:00, 16:00, kaplica w Areszcie Śledczym: 15:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
kościół parafialny: 9:00, 11:00, 17:00
Dni powszednie:
7:00, 17:00, (lipiec-sierpień 16:30, 17:00)

Inne nabożeństwa

Odpusty:
14 lutego – św. Cyryla i Metodego
13 maja – Matki Bożej Fatimskiej

Nabożeństwo adoracyjne:
10-13 maja

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii