NAREW – Parafia Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa i Męczennika

O parafii

Dane o parafii:
Założona: 07.12.1528 r.
Mieszkańców: ok. 8000
Katolików: 708

Do parafii należą:
Ancuty, Białki, Bindziuga, Bruszkowszczyzna, Bujakowszczyzna, Chrabostówka, Cimochy, Cisy, Dawidowicze, Doratynka, Gorędy, Gorodczyno, Gradoczno, Grodzisko, Hajdukowszczyzna, Hukowicze, Istok, Iwanki, Janowo, Kaczały, Kamień, Klejniki, Koleśne, Kolonia Śliwowo, Kotłówka, Koweła, Krugły Lasek, Krzywiec, Kuraszewo, Kutowa, Lachy, Lady, Leniewo, Łapuchówka, Łosinka, Łuszcze, Maciejkowa Góra, Makówka, Maksymowszczyzna, Narew, Nowinnik, Nowosiółki, Odrynki, Ogrodniki, Paszkowszczyzna, Podborowisko, Podwaśki, Podwieżanka, Polko, Przybudki, Puchły, Radzki, Rohozy, Rybaki, Saki, Skaryszewo, Stawek, Sunka, Supruny, Suszcza, Tokarewszczyzna, Trześcianka, Tyniewicze Małe, Tyniewicze Wielkie, Usnarszczyzna, Waniewo, Waśki, Wieżanka, Wólka, Zabłocie, Żywkowo.

Rys historyczny

Jedna z pierwszych pisanych wzmianek o Narwi pochodzi z 1421 roku i dotyczy postoju tutaj króla Władysława Jagiełły (1386-1434), który podróżował do Grodna. Prawa miejskie chełmińskie nadał taj osadzie król Zygmunt I Stary (1506-1548) w dniu 27 czerwca 1514 roku, na prośbę Olbrachta Marcinowicza Gasztołda herbu Awdaniec (zm. 1539), starosty bielskiego (1513-1536).

Pierwotnie istniała tutaj kaplica dworska, o czym świadczy wzmianka z 1517 roku o ks. Jakubie – kapelanie w Narwi. W czasie lokacji miasta na prawie magdeburskim w dniu 7 grudnia 1528 roku król Zygmunt Stary i jego żona Bona Sforza d’Aragona (1494-1557) ufundowali kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława Biskupa Męczennika, nadając mu dwie ziemie, młyn, karczmy, dziesięciny i inne przywileje. Królowa Bona Sforza, na wniosek ówczesnego ks. Mikołaja Sokołowskiego (1541 i 1544) ponowiła w 1541 roku zapisy fundacyjne, a w 1545 roku poleciła ponownie wyznaczyć granice parafii. W dniu 7 stycznia 1553 roku (sobota po Epifanii) król Zygmunt II August (1548-1572) potwierdził wszystkie wcześniejsze nadania. Świątynia w Narwi została konsekrowana przez ks. bp. Jana Stefana Wydżgę (zm. 7 września 1685 r.) – w okresie jego rządów diecezją łucką (1655-1659).

Dawne nadania i przywileje potwierdził 18 grudnia 1739 roku również król August III Sas (1733-1763). Około 1738 roku proboszczem narewskim został kanonik gnieźnieński i oficjał generalny okręgu brzeskiego ks. Ludwik Ignacy de Riaucour (1700-1777), przyszły sufragan diecezji łucko-brzeskiej (1749-1777). Przypuszczalnie pod jego kierunkiem w latach 1738-1748 został przebudowany od fundamentów drewniany kościół, który istnieje do dzisiaj. W latach 1851, 1857, 1860 roku przeprowadzono kolejne remonty, pod kierunkiem ks. Felicjana Szakien (ur. 1825), administratora a następnie proboszcza narewskiego (1849-1864). W ramach represji popowstaniowych dnia 4 października 1866 roku – z rozkazu (Nr 9566/1866) Konstantego von Kaufmana, gubernatora grodzieńskiego, kowieńskiego i wileńskiego (1865-1866) – skasowano kaplicę w majątku Liniewo należącym do rodziny Leszczyńskich.

W czasie wojny polsko-bolszewickiej (1920) kościół został podziurawiony pociskami. Podobna sytuacja zdarzyła się w czasie II wojny światowej w 1944 roku, kiedy kościół został uszkodzony przez ostrzał artyleryjski. Pierwsze, konieczne remonty przeprowadził ks. Stanisław Łukaszewicz (1905-1967), ówczesny proboszcz narewski (1939-1948). W 2011 roku – staraniem proboszcza ks. prał. Zbigniewa Niemyjskiego – cały dach kościoła i dzwonnicy został pokryty blachą miedzianą.

Na placu przykościelnym stoi drewniana, dwukondygnacyjna dzwonnica zbudowana w latach 1773-1792, kiedy proboszczem narewskim był ks. Adam Kłokocki (1733-1808), późniejszy sufragan łucko-brzeski (1795-1798) i wileński (1798-1808). W 1914 roku Rosjanie zabrali dwa duże dzwony.

Przy kościele znajduje się także drewniana plebania oraz dom parafialny. W latach 2010-2013 zostały one gruntownie odrestaurowane – staraniem wspomnianego ks. prał. Zbigniewa Niemyjskiego.

Oprac. ks. dr Zbigniew Rostkowski

Wspólnoty parafialne
Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”
Parafialny Zespół Caritas
Stowarzyszenie Żywego Różańca
Aktualności

Pięćset lat tradycji

Blisko 1200 stron, bogata bibliografia oparta o źródła polskie i zagraniczne, aneksy, indeksy, zestawienia tabelaryczne, przypisy, liczne fotografie, przekrojowe ujęcia tematów – to tylko niektóre cechy nowo wydanej książki „Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Narwi” autorstwa ks. prał. dr. Zbigniewa Rostkowskiego.

Bóg jest wdzięczny

W niedzielę 14 stycznia 2024 r. bp Piotr Sawczuk odwiedził parafię w Narwi, by wziąć udział w dziękczynnej modlitwie podsumowującej kolejny etap prac remontowych narewskiej świątyni.

Mapa

Kancelaria parafialna

Czynna:
pół godz. przed Mszą św.

Msze Święte

Niedziele i święta:
9:00, 11:00
Święta niebędące dniami wolnymi od pracy:
9:00, 18:00 (czas zimowy 17:00)
Dni powszednie:
18:00 (czas zimowy 17:00)

Inne nabożeństwa

Odpusty w parafii:
8 maja – św. Stanisława
15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Nabożeństwo adoracyjne:
piątek-niedziela przed wspomnieniem Matki Bożej Szkaplerznej (16 lipca)

Rocznica poświęcenia kościoła:

Księża w parafii